UYARI: İnternet bir özgürlük ortamı, evet fakat her site gibi bu site de yayınına devam edebilmesi için reklam almak zorunda, ama büyük ihtimalle siz de reklam görmekten sıkıldığınız için AdBlock veya benzeri bir programı kurdunuz. Bu durum anlaşılır bir durum birçok kişi bunu yapıyor, fakat bu yapıldığı zaman da siteler masraflarını karşılayamadıkları için kapanmak zorunda kalıyor. Sitemiz AdBlock kullanan birini "Sen siteye girme" kardeşim diye engellemiyor çünkü özgürlük bunu gerektiriyor, siteyi seven zaten AdBlock'u kapatıp desteğini gösterir buna gerek yok, bu yüzden sitede özgürce dolaşacak sadece her dolaştığınız sayfalarda bu uyarı bulunacaktır....
Logo
mobilmenu
RenkliKodlar
Youtube canlı yayını çekmek

Youtube canlı yayını sitene ekle


Youtube'tan canlı bir yayını sitenize ekleyebilirsiniz ancak bu canlı yayın adresi değişen olacağı için bir süre sonra çalışmaz olacaktır, yayını yapan sunucu yeniden başlatılır veya yayın kesintiden sonra tekrar başlatılırsa farklı bir kimlikle yayınlanacaktır bize bu değişen kimliği kendi kendine güncelleyecek birşeyler gerekli bu dersimizde bunu PHP, ASP, ve JSON ile JQUERY küyüphanesini de kullanarak nasıl yapılacağını anlatmaya çalışacağım, konumuzda sürekli canlı yayını yapan TRT1 kanalını örnek göstereceğim bu kanal youtube.com/channel/UCvFudBDDILdDljN4VIZ4Msw adresinde bulunmakta, defter kalem alın demiyorum ama bir çay demlerseniz hiç fena olmaz işimiz biraz uzun sürecek :)

Öncelikle dediklerimi yapabilmemiz için Google'dan API anahtarına ihtiyacımız var kodlara geçmeden önce bunu nasıl alacağımızı resimlerle sonra da sırasıyla bahsettiğim kodlama dillerini tek tek anlatacağım dilerseniz hemen Google'dan API anahtarı alalım ve başlayalım.

Google'dan API kimliği almak


Bir google kullanıcısı olduğunuzu var sayıyorum, öyleyse buyurun buraya https://console.developers.google.com sayfaya ilk girişiniz o zaman sizi alttaki mesaj karşılayacak kabul edip devam edelim.
youtube_api1

Giriş yaptık ve kabul ettikten sonra ilk olarak bir proje olusturmalıyız.
youtube_api2

youtube_api3

Ben Youtube-Projesi olarak bir isim verdim projeme siz dilediğinizi verebilirsiniz, Oluştur dedikten sonra sağ üst köşede zil (bildirimler) ikonunda projenin oluşma aşaması için hareketlilik göreceksiniz projeniz oluşana kadar bekleyin bitince resimlerle devam edin.
youtube_api4

Resimlerde gördüğünüz yerlerle devam
youtube_api5

Youtube API oluşturuldu etkinleştiriyoruz
youtube_api6

Bu API için kimlik bilgilerine ihtiyacımız var diyor Kimlik bilgileri oluştur diyerek devam ediyoruz
youtube_api7

Devam ediyoruz
youtube_api8

İşte mutlu son API anahtarımız hazır Bitti demeden önce API anahtarınızı kopyalayıp bir yerlere not edin kodlarımızda bize gerekli olacak bunca işlemi bunun için yaptık sonra Bitti deyin tamamlayın, aslında işlem burda bitmiş değil bu API anahtarını başkaların gorebileceği kodlar içinde tutacaksak eğer, bu API kimliği için Alan doğrulaması yapabilir ve sadece verdiğimiz alan adından gerçekleşen isteklerde çalışmasını sağlayabiliriz böylece API kimliği başkaları tarafından kullanılamayacaktır bu ve buna benzer birçok ayarı https://console.developers.google.com adresinde ayarları API lerinizi inceledikçe öğrenebilirsiniz.
API anahtarı alma ile ilgili buradaki videoyu da izleyebilirsiniz.

Canlı yayın adresini sayfada gösterme


API kimliğimiz var hemen yayını nasıl alacağız ve sayfaya nasıl ekleriz ona bakalım öncelikle belirtmekte fayda var yayını sayfamızda aynen bir video'yu gösterir gibi iframe kodu ile göstereceğiz sadece iframe kodunun src değeri değişken olacaktır yayın adresi değişince buda değişecektir örnek bir youtube iframe'si.
<iframe width="640" height="360" src="http://değişken_yayın_adresi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>Kopyala

Sonra youtube'taki değişmeyen TRT 1 kanal ID'si gerekli youtube.com/channel/UCvFudBDDILdDljN4VIZ4Msw kırmızı renkle belirttiğim yer TRT 1 kanal ID'si örneklerde bunu kullanacağım

JQUERY ile JSON kullanarak canlı yayını göstermek


API-KIMLIGINI-YAZ yazdığım yeri sizin API kimliği ile değiştirin.
<script type="text/javascript" src="http://code.jquery.com/jquery-1.5.1.min.js"></script>
<script type= "text/javascript">
$(document).ready(function () {
	var Chanel = "UCvFudBDDILdDljN4VIZ4Msw"; // TRT1 kanal ID'si istediğiniz bir kanalın ID'si ile değiştirin
	var ApiKey = "API-KIMLIGINI-YAZ"; // Google'dan aldığınız API kimliği
 
	var channelId = "https://www.googleapis.com/youtube/v3/channels?part=contentDetails&id="+Chanel+"&key="+ApiKey;
    $.getJSON(channelId, function(chid) {
        var videosURL = "https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?part=snippet&channelId="+chid.items[0].id+"&eventType=live&type=video&key="+ApiKey;
		$.getJSON(videosURL, function(vid) {
			
			if(vid.items.length > 0){
				// adres sonundaki ?autoplay=1 otomatik başlaması için istemiyorsanız kaldırın
				$("#trt1").attr("src", "https://www.youtube.com/embed/" + vid.items[0].id.videoId + "?autoplay=1");
			} else {
				// Bu kısımda yayın yoksa gösterilecek olan video kodları eklenebilir, veritabanından rastgele çekilebilir, elle istenilen video ayarlanabilir
				// adres sonundaki ?autoplay=1 otomatik başlaması için istemiyorsanız kaldırın
				$("#trt1").attr("src", "https://www.youtube.com/embed/4yXJBAhn0Q4?autoplay=1");
			}
			
		});
	});

});
</script>
TRT1 Canlı Yayını!<br><iframe width="640" height="360" id="trt1" src="" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>Kopyala

Kodlar sayesinde getJSON ile kanalın channelId sini alıp sonra videoId sine ulaşıyoruz bu video id dediğim yer tamda bir videonun kırmızı olarak işaretlediğim yeri youtube.com/watch?v=QiR1r1xVnqM böylece kodlarımız her yuklendiğinde TRT 1 kanalına bağlanıp o andaki canlı yayının channelId sini alıyoruz bu sayede yayın ID'si değişse de yenisini aldığımız için sürekli çalışır bir youtube adresimiz oluyor..

PHP json_decode kullanarak canlı yayını göstermek


<?php
ob_start();
header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

$chanel = "UCvFudBDDILdDljN4VIZ4Msw"; // TRT1 kanal ID'si istediğiniz bir kanalın ID'si ile değiştirin
$apiKey = "API-KIMLIGINI-YAZ"; // Google'dan aldığınız API kimliği

function get_contents($Url) {
	if (!function_exists('curl_init')){
		die('CURL yüklü değil!');
	}
	$ch = curl_init();
	curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $Url);
	curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
	$output = curl_exec($ch);
	curl_close($ch);
return $output;
}

$chanelAdress = "https://www.googleapis.com/youtube/v3/channels?part=contentDetails&id=". $chanel ."&key=". $apiKey;
$chanelVeri = json_decode(get_contents($chanelAdress));
$chanelID = $chanelVeri->items[0]->id;
$videoAdres = "https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?part=snippet&channelId=". $chanelID ."&eventType=live&type=video&key=". $apiKey;
$videoVeri = json_decode(get_contents($videoAdres));

if(count($videoVeri->items) > 0){
	$yenivideoID = $videoVeri->items[0]->id->videoId;	
	// adres sonundaki ?autoplay=1 otomatik başlaması için istemiyorsanız kaldırın
	echo '<iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/'. $yenivideoID .'?autoplay=1" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>';
} else {	
	// Bu kısımda yayın yoksa gösterilecek olan video kodları eklenebilir, veritabanından rastgele çekilebilir, elle istenilen video ayarlanabilir	
	// adres sonundaki ?autoplay=1 otomatik başlaması için istemiyorsanız kaldırın	
	echo '<iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/4yXJBAhn0Q4?autoplay=1" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>';
}

ob_end_flush();
?>Kopyala

Burada da yine üstte olduğu gibi kanalın channelId sini alıp sonra videoId sine ulaştık echo ile bunu sayfaya yansıttık

ASP ile Microsoft.XMLHTTP kullanarak canlı yayını göstermek


<%
Public Function VeriAl(strGelen)
	Set objVeriAl = Server.CreateObject("Microsoft.XMLHTTP")
	objVeriAl.Open "GET" , strGelen, FALSE		
	objVeriAl.sEnd
	VeriAl = objVeriAl.Responsetext
	SET objVeriAl = Nothing
End Function

	chanel = "UCvFudBDDILdDljN4VIZ4Msw" 'TRT1 kanal ID'si istediğiniz bir kanalın ID'si ile değiştirin	
	apiKey = "API-KIMLIGINI-YAZ" 'Google'dan aldığınız API kimliği

	strVeri = VeriAL("https://www.googleapis.com/youtube/v3/channels?part=contentDetails&id="& chanel &"&key="& apiKey)
	chid = split(strVeri, """")
	videoAdres = VeriAL("https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?part=snippet&channelId="& chid(31) &"&eventType=live&type=video&key="& apiKey)
	vid = split(videoAdres, """")
	if UBound(vid) > 22 then
		VideoAdres = vid(41)
	else
		' Bu kısımda yayın yoksa gösterilecek olan video kodları eklenebilir, veritabanından rastgele çekilebilir, elle istenilen video ayarlanabilir
		VideoAdres = "4yXJBAhn0Q4"
	end if

'adres sonundaki ?autoplay=1 otomatik başlaması için istemiyorsanız kaldırın
Response.Write "<iframe width=""640"" height=""360"" src=""https://www.youtube.com/embed/" & VideoAdres & "?autoplay=1"" frameborder=""0"" allow=""accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture"" allowfullscreen></iframe>"

%>Kopyala

Tüm işlemler aynı yola çıkıyor önce kanalın channelId sini alıp sonra videoId sine ulaşıyoruz böylece videoid değişken olduğu için her sayfa yüklendiğinde yeni ve güncel bir video adresimiz oluyor kodlarda API-KIMLIGINI-YAZ olan yerlere kendi API kimliğinizi yazmayı unutmayın, API'ler sayesinde kanallar üzerinde birçok işlemler yapılabiliyor kendi kanalınızdaki veya başka bir kanaldaki son videoları çekme gibi işlemler de yapılabiliyor bunları başka bir dersimizde ele alacağız inşallah şimdilik size yakın veya sitenizde kullandığınız programlama diline göre istediğiniz seçeneği kullanın.

Yayın yoksa aynı kanaldan son eklenen videoyu göstermek


Sizden gelen talepler üzerine yayın yoksa istenilen bir videoyu göstermek için üstteki kodlarda 17 Mart 2019 tarihinde düzenlemeler yaptım ancak Yayın yoksa aynı kanaldaki son eklenen bir videoyu göstermek için ne yapabiliriz diye de sorulduğu için onu da hemen açıklayayım.
Üstteki kodlarda olan if koşulları ile yaptığım kontrollerde (Bu kısımda yayın yoksa gösterilecek olan video kodları eklenebilir) dediğim koşulda anladığınız üzere yayın yoksa işlenen kodlarımız var daha doğrusu tek satırlık varsayılan bir video ID'si veya iframe (hangi kodlamayı kullandığınıza göre değişir) var orayı silip altta her kodlama için verdiğim kodları yazarsanız aynı kanalın en son eklenen videosunu çekmiş olursunuz kodlar üstteki kodlarda else aralığına yazılmalı

JQUERY
var uploads = chid.items[0].contentDetails.relatedPlaylists.uploads
var sonvideoAdres = "https://www.googleapis.com/youtube/v3/playlistItems?part=snippet&playlistId="+uploads+"&key="+ApiKey;
$.getJSON(sonvideoAdres, function(svid) {
		if(svid.items.length > 0){
			$("#trt1").attr("src", "https://www.youtube.com/embed/" + svid.items[0].snippet.resourceId.videoId + "?autoplay=1");
		} else {
			$("#trt1").attr("src", "https://www.youtube.com/embed/4yXJBAhn0Q4?autoplay=1");
		}
});Kopyala

PHP
$uploads = $chanelVeri->items[0]->contentDetails->relatedPlaylists->uploads;
$sonvideoAdres = "https://www.googleapis.com/youtube/v3/playlistItems?part=snippet&playlistId=".$uploads."&key=". $apiKey;
$sonvideoVeri = json_decode(get_contents($sonvideoAdres));
if(count($sonvideoVeri->items) > 0){
	$sonyenivideoID = $sonvideoVeri->items[0]->snippet->resourceId->videoId;
	echo '<iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/'. $sonyenivideoID .'?autoplay=1" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>';
} else {
	echo '<iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/4yXJBAhn0Q4?autoplay=1" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>';}Kopyala

ASP
sonvideoAdres = VeriAL("https://www.googleapis.com/youtube/v3/playlistItems?part=snippet&playlistId="& chid(43) &"&key="& apiKey)
svid = split(sonvideoAdres, """")
if UBound(svid) > 114 then
	VideoAdres = svid(115)
else
	VideoAdres = "4yXJBAhn0Q4"
end ifKopyala


Kodlarda dikkatinizi çektiyse yayın yoksa ve kanala eklenen son video alınmadığı durumlar için yine else var varsayılan olarak bizim belirttiğimiz bir video adresi koşul sağlanmadığı durumlarda gösterilsin ne olur ne olmaz.

Canlı yayın başlayınca sayfa yenilemeden video adresi kendi güncellensin

Yayın yoksa kanaldan son videoyu gösterme kodları güncellemesinden 2 gün sonra gerekli olduğunu düşündüğüm bir özellik ekleyelim dedim kodlarımıza, düşünün üstteki kodları bir TV kanalının sitesine eklediniz canlı yayın sadece haber saatinde yapılıyor ziyaretçi haberlere 5 dk kala geldi sayfayı açtı bekliyor youtube canlı yayını aktif olsa bile adam sayfayı yenilemediği sürece en son açtığı video oynayacaktır canlı yayını alabilmesi için sayfanın yenilenmesi gerekir, işte bu yenileme için Ajax ile yayın adresi kontrolü yapalım canlı yayın başladığı anda sayfayı yenilemeden video adresi otomatik güncellensin çok iyi olur değil mi evet kodlarda yapılması gerekenleri her 3 kodlama algoritması için anlatmak uzun sürecek bazı algoritmalar için 2 dosya gerekeceği için örnek kodları arşiv olarak veriyorum sanırım bu yenilikle youtube canlı yayını kodlarına yapılabilecek başka bir şey de kalmadı.
Arşiv dosyaları: Youtube_canli_yayini.rar
Not: Kodları gerçek bir yayında deneme fırsatım olmadı sadece canlı yayın yapan ve yapmayan bir kanal kimliği ile değişimler yaparak denedim sorunsuz çalıştılar gerçek yayında durumu deneyenler yorumlarda belirtirse sevinirim teşekkürler

Başka bir derste görüşmek ümidi ile Allah'a emanet olun..

Youtube canlı yayını çekmek Yorumları:


Bu yazıya toplam 16 yorum yapılmış.
Toplam 2 sayfa yorum var, Gösterimde olan yorum sayfası 1
19 Ocak 2018, 09:11
Gökhan yazdı:
Merhaba, hocam youtube arama sayfasındaki verileri kendi sayfama nasıl çekebilirim. yardımınız için teşekkürler.
21 Ocak 2018, 07:44
Mehmet İbrahim cevapladı:
Hoşgeldin Gökhan
uzun zaman yazmamıştım sorun bana bu konuda yazı yazmam gerektiğini hatırlattı aşağıdan bakabilirsin
/dersler/youtube_arama_verilerini_cekmek-m17
09 Nisan 2019, 12:16
Tolga cevapladı:
Merhaba ,

Tüm anlatımlarınıza göre adım adım her şeyi yaptım. Ancak < Bu Videoyu Youtubeda İzleyin mesajı alıyorum. Yardımcı olabilirmisiniz

Teşekkürler
27 Aralık 2018, 03:57
Burak yazdı:
Wordpress sayfamda youtube üzerindeki bir canlı yayını yayımlamak istiyorum. Anlattığınız işlemleri yaptım fakat sadece kod gözüküyor sayfamda. Yardımcı olursanız sevinirim.
01 Ocak 2019, 09:07
Mehmet Ibrahim cevapladı:
Wordpress gibi bir platformda bu kodların kullanılacağından emin değilim dışarıdan kod eklemeye izin verilmiyor sanırım bu tür platformlarda bu yüzden eklediğiniz kodlar düz metne çevrilir.
21 Şubat 2019, 02:22
Ahmet yazdı:
Kodu denedim fakat çalıştıramadım son zamanlarda kullandınız mı
21 Şubat 2019, 03:12
Mehmet Ibrahim cevapladı:
Hangi kodu denediniz acaba php asp json?
Makaledeki tek değişik yer youtube youtube.com/user/ olan kanal adresini youtube.com/channel/ olarak değiştirmesi ve SaudiQuranTv artık canlı yayın yapmıyor yerine şu kanalı youtube.com/channel/UClIIopOeuwL8KEK0wnFcodw deneyebilirsiniz ASP ile çalışan bir örneği http://nihatkaplan.org/mekkecanli.asp adresinde kolaygelsin.
21 Şubat 2019, 03:33
Ahmet cevapladı:
Merhaba Mehmet Bey,

JQUERY ile JSON vermiş olduğunuz kodu ekledim fakat başarılı olamadım siyah bir sayfa açıyor mail adresini gönderirseniz size api ve kodlarımı göndermek isterim ilginiz için şimdiden teşekkürler
21 Şubat 2019, 11:01
Mehmet Ibrahim cevapladı:
Buyrun info
17 Mart 2019, 02:29
Uğur Başcı yazdı:
Merhaba, siteme bir kanalın canlı yayınını eklemek istiyorum fakat o an da canlı yayın yoksa o kanaldaki videolardan son videolardan rastgele birini veya son videoyu götermesini istiyorum. Canlı yayın var mı yok mu yoksa son videoları göstermesini nasıl sağlarım ?

Teşekkürler
18 Mart 2019, 09:00
Mehmet Ibrahim cevapladı:
Evet Uğur Başcı bu mümkün
Yayın yoksa sabit video soran olmuştu mailden cevapladım şimdi siz son videoyu çekelim diyorsunuz haliyle başkaları da soracak bu yüzden kodlarda güncellemeler yapıp son videoyu göstermek için ek kodlar ekledim konuyu yeniden inceleyin
09 Nisan 2019, 12:17
Tolga yazdı:
Merhaba ,

Tüm anlatımlarınıza göre adım adım her şeyi yaptım. Ancak < Bu Videoyu Youtubeda İzleyin mesajı alıyorum. Yardımcı olabilirmisiniz

Teşekkürler
09 Nisan 2019, 12:27
Mehmet Ibrahim cevapladı:
Merhaba
Örnek verdiğim UCvFudBDDILdDljN4VIZ4Msw TRT1 kanal ID'si ile denediğinizde öyle bir uyarı alıyormusunuz? denediğiniz youtube kanalı hangisi çünkü youtube'ta canlı yayın yapan kanal sahibi bu yayının youtube dışındaki diğer sitelerde yayımlanmasına isterse izin veriyor, malesef her canlı yayını çekemiyoruz bu yayını yapan kişinin yayını başlatırken belirlediği bir şey.
09 Nisan 2019, 12:30
Tolga cevapladı:
Merhaba Mehmet bey,

Blommberg 'i yayınlamak istiyorum

https://www.youtube.com/watch?v=AIZPnH0kaYU

Teşekkürler
09 Nisan 2019, 12:33
Mehmet Ibrahim cevapladı:
Malesef yapılacak herhangi bir şey yok bu durum kanal sahibinin yönettiği bir olay.
Video kullanılamıyor
[Bu videoyu YouTube'da izleyin.
Diğer web sitelerinde oynatma, video sahibi tarafından devre dışı bırakıldı.] mesajı var zaten uyarıda her şey açık..
10 Haziran 2019, 06:19
Ceren yazdı:
Merhabalar, frekans üstünden yapılan bir canlı yayını alıp facebook ya da youtube üzerinden nasıl canlı olarak verebilirim yardımcı olursanız sevinirim
30 Ağustos 2019, 12:35
Mehmet Ibrahim cevapladı:
Merhaba
Frekans üstünden yapılan yayını önce bilgisayara aktarmanız gerek sonra OBS Studio v.b programlar ile youtube aktarabilirsiniz
13 Temmuz 2019, 01:10
RECEP AKYÜZ yazdı:
rehber için çok teşkkür ederim. baya yardımcı oldu.

bir sorunum var kanal canlı yayına geçtiği zaman site üzerinde de canlı yayına geçmesi biraz zaman alıyor bazen 2 bazen 3 dakika alabiliyor. hosting veya önbellek eklentisinden dolayı olabilir ama emin değilim bu süreyi kısaltmanın bir yolu varmı?.

bir youtube eklentisinde kanalı her 30 saniyede bir canlı yayında olup olmadığını kontrol eden bir özellik vardı ama buda sunucular için pek sağlıklı değildi.

bu konu hakkında bir çözüm bulunur mu? şimdiden teşekkür ederim.
30 Ağustos 2019, 12:33
Mehmet Ibrahim cevapladı:
Bu 3.dk süre youtubtan kaynaklı olabilir bir fikrim yok, örneklerdeki kodlarda canlı yayın kontrolü yapan bölümler var ancak şöyle bir durum sözkonusu sürekli yayın kontrolü API kotamızdan tüketiyor API kotası dolunca da yayın olsa bile alamıyoruz hatta kodlar hata veriyordu hata ile ilgili düzeltme yaptım dosyalarda.
21 Temmuz 2019, 12:40
Alaattin yazdı:
Hocam canlı yayını başka kanaldan kendi youtube kanalımıza koyduğumuz vakit yasal bir durum söz konusu oluyor mu ?
30 Ağustos 2019, 12:26
Mehmet Ibrahim cevapladı:
Olacağını sanmıyorum nedeni yayını yapan kişiye youtube başka sitelerde yayımlanmasını isteyip istemediği konusunda seçim yapabilmesi için özellik koymuş olması yasal olarak bu bizi korur gibime geliyor çünkü madem başka sitelerde yayınlanmasını istemiyorsun kapatman gerek yayını yapan kişi olarak.
26 Eylül 2019, 12:58
RECEP yazdı:
hocam sanırım youtube bir güncelleme yaptı ve burdaki canlı yayınların hiçbiri çalışmıyor sanırım api videosURL yada channelId yolu değiştiği için. ben çözmeye çalıştım ama yeterli bilgiye sahip değilim yeni güncellemeden sonra eskisi gibi nasıl yapabiliriz. önceki hali ile çok güzel çalışıyordu otomatik yayın.
28 Eylül 2019, 12:49
Mehmet Ibrahim cevapladı:
Merhaba youtube güncellemesi veya google'dan herhangi bir açıklama yok henüz, hata kodlarınızla ilgili değil google taraflı istek sonucu geri göndermesi gereken JSON kayıtlarını eksik gönderiyor 6 gündür aynı sorun varmış Google destekte konu hakkında tartışma açılmış takipteyiz bakalım ne olacak
https://support.google.com/youtube/thread/14611425&squest;hl=en
30 Eylül 2019, 11:02
RECEP AKYÜZ yazdı:
hocam tartışma silinmiş, peki bu otomatik canlı yayın facebook için yapmak mümkün mü?
07 Ekim 2019, 02:16
Mehmet Ibrahim cevapladı:
Tartışma silinmemiş linkteki 14611425 den sonrası başka bir yerden kopyaladığım için gereksiz hataya sebep olmuş Birde tekrar denedim google düzeltmeyi yapmış kod eski hali gibi çalışmaya devam ediyor
13 Ocak 2020, 01:13
Recep yazdı:
Öncellikle bu kaynak için çok teşekkür ederim. çünkü uzun bir süre faydasını gördük ancak galiba artık çalışmıyor. benim bir sorunum var yardımcı olursanız çok minnetdar kalırım. youtube kendini canlı yayın işinde baya güncelledi ve artık sanırım yerleştirmeye izin ver seçeneği bölümü canlı yayınlar için hiç bir şekilde çalışömıyor normal videolarda çalışıyor. ama canlı yayınlarda yerleştirmeye izin ver seçeneğini işaretleyip kaydet deyince kaydetmiyor ama eğer iframe kodu ile yerleştime yapar isek masaüstünde video oynatılıyor veya canlı yayın ama telefonda oynatılmıyor bu videoyu kullanılamıyorr hatası alıyorum. hiç bir yerde türkçe yabancı kaynak bulamadım bu sorun neden kaynaklanıyor?
13 Ocak 2020, 10:28
Mehmet Ibrahim cevapladı:
Merhaba
Kodları eğer kendi yayınınızı çekmek için kullanıyorsanız youtube'un çok sert kuralları olduğunu unutmayın yerleştirmeye izin ver seçeneği belirli bir takipçisi veya haftalık minimum izlenme sayısı gibi durumlar için kısıtlamalı bildiğim kadarı ile bu şartları yerine getirmeyen kullanıcılar yerleştirme seçeneğini kullanamıyor ne yazık ki bu durum youtube'un kuralları ile ilgili API veya kodlarla ilgili bir durum değil Az önce kodları TRT Haber kanalı üzerinde test ettim yayın var ve yerleştirmeye izin verildiyse kodlar çalışıyor.
06 Nisan 2020, 02:47
Hakan yazdı:
Hocam yazınız için teşekkür ederim. Trt veya farklı kanalların canloı yayınını sitemize eklediğimizde çalışıyor ancak kendimiz canlı yayın yapıp o kanalı ve apimizi eklediğimizde web sitemizden bu canlı yayınımızı seyredemiyoruz. Bu video kullanımda değil bu canlı yayını youtube üzerinden seyredebilirsiniz mesajı geliyor. Konu hakkında öneriniz nedir acaba? Teşekkürler
07 Nisan 2020, 04:02
Mehmet Ibrahim cevapladı:
Google istediği kullanıcı sayısı haftalık izlenme v.b gibi bir seviyede olmanız gerekli, sonra diğer sitelere yerleştirme seçeneğini aktif edebilirsiniz bu Tamamen google şartlarından kaynaklı üstteki yorumda da bahsetmiştim
30 Eylül 2020, 01:17
Zaibatus yazdı:
Selamlar, son güncellemeler doğrultusunda eğer bir kanalda canlı yayın var ise herhangi bir kod yazmadan sadece kanal id sini çekerek sorunsuz şekilde başarabilirsiniz.

URL : https://www.youtube.com/embed/live_stream?channel=CHANNELID

ÖRN: https://www.youtube.com/embed/live_stream?channel=UCLA_DiR1FfKNvjuUpBHmylQ
29 Aralık 2020, 10:53
h4n yazdı:
hocam merhaba direk kanalın yayınını sitemizde nasıl gösterebiliriz . Örneğin tv8 canlı yayınını tv8 sitesinden nasıl çekeriz m3u8 lerinde token var bu yayınları nasıl alabiliriz. Canlı tv siteleri alıyor nasıl oluyor bilmiyorum yardımcı olursan sevinirim .
14 Temmuz 2023, 06:35
Oğuzhan yazdı:
Kodları denetiğimde hata alıyorum kod güncelde çalışıyor mu acaba?
14 Temmuz 2023, 09:33
Mehmet Ibrahim cevapladı:
Merhaba az önce jQuery ile TRT1 canlı yayını denedim sorun yok çalışıyor API anahtarınızda sorun olmalı veya denediğiniz canlı yayın paylaşıma kapalı olarak ayarlanmış olabilir youtube ta yayıncılara böyle bir seçenek sunuluyor.
  • 1
  • 2
  • Sonraki
  • SonBağlan

Yorumunuza cevap yazilmasi durumunda bildiri almak istiyor musunuz?