UYARI: İnternet bir özgürlük ortamı, evet fakat her site gibi bu site de yayınına devam edebilmesi için reklam almak zorunda, ama büyük ihtimalle siz de reklam görmekten sıkıldığınız için AdBlock veya benzeri bir programı kurdunuz. Bu durum anlaşılır bir durum birçok kişi bunu yapıyor, fakat bu yapıldığı zaman da siteler masraflarını karşılayamadıkları için kapanmak zorunda kalıyor. Sitemiz AdBlock kullanan birini "Sen siteye girme" kardeşim diye engellemiyor çünkü özgürlük bunu gerektiriyor, siteyi seven zaten AdBlock'u kapatıp desteğini gösterir buna gerek yok, bu yüzden sitede özgürce dolaşacak sadece her dolaştığınız sayfalarda bu uyarı bulunacaktır....
Logo
mobilmenu
RenkliKodlar
Php Veri Türleri

Php Veri Türleri


Veri Türü değişkenleri farklı türlerdeki verileri depolayabilen ve farklı veri türleriyle işlemler yapabilen değişkenlerdir.

PHP aşağıdaki veri türlerini destekler.

Temel veri türleri
  • string : Karakter dizileri tanımlanabilen bir veri türüdür alfanümerik(metin) veriler.
  • integer : Tamsayı değer içeren bir veri türüdür.
  • float : Büyük ve ondalıklı sayılar tanımlanabilen veri türüdür.
  • boolean : true (Doğru) ya da false (Yanlış) değeri alan bir veri türüdür.
Bileşik veri türleri
  • Array (Dizi) : Farklı veri türlerini tek bir değişken adı ile tanımlayan bir veri kümesidir.
  • Object (Nesne) : Farklı veri türleri ve fonksiyonlardan oluşan bir veri topluluğuna erişim sağlayan ve veri depolayan bir veri türüdür.

PHP String


Bir string, "Merhaba dünya!" Gibi bir karakter dizisidir.
Bir dize tırnak içinde herhangi bir metin olabilir. Tek '' veya çift "" tırnak kullanabilirsiniz.
<?php 
$dize_a = "Merhaba dünya!";
$dize_b = 'Merhaba dünya!';
echo $dize_a;
echo "<br>"; 
echo $dize_b;
?>Kopyala

PHP integer


Bir tamsayı veri türü -2,147,483,648 ve 2,147,483,647 arasında ondalık olmayan bir sayıdır.
Tamsayılar için kurallar.
Bir tamsayı en az bir rakam içermelidir.
Bir tamsayı ondalık noktaya sahip olmamalıdır.
Bir tam sayı pozitif veya negatif olabilir.
Aşağıdaki örnekte $x bir tam sayıdır. PHP var_dump() işlevi veri türünü ve değerini döndürür.
<?php 
$x = 1975;
var_dump($x);
?>Kopyala

PHP Float


Aslında bildiğimiz virgüllü (küsüratlı) sayıların türleridir. Kullanımı sayılar gibidir, tam sayıdan sonra küsürat .(Nokta) işareti ile ayrılır.
Aşağıdaki örnekte $x bir küsüratlı sayıdır. var_dump() işlevi veri türünü ve değerini döndürür
<?php 
$x = 19.123;
var_dump($x);
?>Kopyala

PHP Boolean


Boolean'lar şartlı testlerde sıklıkla kullanılır.
Bir Boolean iki olası durumu temsil eder: DOĞRU veya YANLIŞ. (true & false)
<?php 
$a = true;
$b = false;
if($a){΄//
	echo "a değişkeni doğru"
}
?>Kopyala


PHP Array


Bir dizi, tek bir değişkende birden fazla değer saklar.
<?php 
$sehir = array("Ankara","Bursa","İzmir");
var_dump($sehir);

echo "<br>";
echo $sehir[0];
echo "<br>";
echo $sehir[2];
?>Kopyala

PHP Object


Object verilerin işlenmesiyle ilgili verileri ve bilgileri depolayan bir veri türüdür.
PHP'de, bir nesnenin açıkça bildirilmesi gerekir.
İlk önce bir nesne sınıfı bildirmeliyiz. Bunun için class (sınıf) anahtar sözcüğünü kullanıyoruz. Sınıf, özellikleri ve yöntemleri içerebilen bir yapıdır.
<?php
class Adres {
    function Adres() {
        $this->sehir = "Ankara";
        $this->ilce = "Çankaya";
        $this->alan = "268 km²";
        $this->rakim = "986 m";
    }
}
// nesne oluştur
$nesne = new Adres();

// nesne özelliklerini göster
echo $nesne->sehir;
echo "<br>";
echo $nesne->ilce;
echo "<br>";
echo $nesne->alan;
echo "<br>";
echo $nesne->rakim;
?>Kopyala

Bir Değişkenin Türüne Müdahele Etme


PHP’de veri türleri otomatik olarak tanımlanır ancak istenirse normalde float olarak oluşan bir değeri integer türünde oluşmasını sağlayabilirsiniz.
<?php
$a = (integer)20.14;
echo $a;
// Veya bir stringi float türünde oluşturabiliriz
$b = (float)"20.14";
echo $b;
?>Kopyala

Bir Değişkenin Türünü Değiştirmek


Üstte bir stringi float türünde oluşturmuştuk tekrar müdahale edip integer türüne dönüştürebiliriz
<?php
$b = 20.14;
settype($b,"integer");
echo gettype($b);
//veya
var_dump($b);
?>Kopyala

Bir Değişkenin Veri Türünü Öğrenmek


Kod yazarken bazen kullandığınız değişkenlerin veri türlerini öğrenmek isteyebiliriz. Bir değişkenin veri türünü öğrenmek için gettype() ya da var_dump() fonksiyonunu kullanırız.
<?php
$a = 2019;
echo gettype($a);
//veya
var_dump($a);
?>Kopyala

Ayrıca
NULL veri tipi değişkeni, kendisine atanmış değeri olmayan boş bir değişkendir değişkenler NULL ayarlanarak boşaltılabilir:
İpucu: Bir değişken değer olmadan oluşturulursa, otomatik olarak NULL değerine atanır.
<?php
$a = "Merhaba dünya!";
$a = null;
var_dump($a);
?>Kopyala


Veri türlerini bilmemiz programlama açısından önemlidir.

Php Veri Türleri Yorumları:


Bu yazıya toplam 4 yorum yapılmış.
Toplam 1 sayfa yorum var, Gösterimde olan yorum sayfası 1
20 Ocak 2020, 05:05
lıjhjkh yazdı:
20 Ocak 2020, 05:07
computer devoloper yazdı:

tşkrler emegınıze saglık bilgisayar bölmünde okuyan arkadaşlar için faydalı bilgi
09 Kasım 2023, 09:04
ali cevapladı:
Kopyala
14 Mart 2021, 08:15
cemen yazdı:
tessekur edrim faydali bilgi olmus
04 Aralık 2023, 02:20
vzxvczxv yazdı:
  • 1Bağlan

Yorumunuza cevap yazilmasi durumunda bildiri almak istiyor musunuz?