UYARI: İnternet bir özgürlük ortamı, evet fakat her site gibi bu site de yayınına devam edebilmesi için reklam almak zorunda, ama büyük ihtimalle siz de reklam görmekten sıkıldığınız için AdBlock veya benzeri bir programı kurdunuz. Bu durum anlaşılır bir durum birçok kişi bunu yapıyor, fakat bu yapıldığı zaman da siteler masraflarını karşılayamadıkları için kapanmak zorunda kalıyor. Sitemiz AdBlock kullanan birini "Sen siteye girme" kardeşim diye engellemiyor çünkü özgürlük bunu gerektiriyor, siteyi seven zaten AdBlock'u kapatıp desteğini gösterir buna gerek yok, bu yüzden sitede özgürce dolaşacak sadece her dolaştığınız sayfalarda bu uyarı bulunacaktır....
Logo
mobilmenu
RenkliKodlar
PHP ve Değişkenler

PHP ve Değişkenlere bakış


PHP'de bir değişken, $ işaretiyle başlar ve onu değişken adı izler bir değişkene bir metin değeri atadığınızda, değerin etrafına çift tırnak işaretleri konur.
Diğer programlama dillerinden farklı olarak, bir değişkeni bildirmek için php'in (Var degisken veya Dim degisken) gibi bir komutu yoktur bir değer atandığı anda oluşur.
Bir değişken için aklımızda bulundurmamız gereken kurallar.
  • Bir değişken, $ işaretiyle başlar ve onu değişken adı takip eder.
  • Değişken adı $ işaretinden sonra , bir harf veya altçizgi karakteriyle başlamalıdır.
  • Bir değişken adı bir sayı ile başlayamaz.
  • Değişken adı sadece alfasayısal karakterler ve altçizgiler içerebilir (A-z, 0-9 veya _).
  • Değişken adları büyük küçük harfe duyarlıdır $degisken ve $DEGISKEN iki farklı değişkendir.
  • Değişken adlarında türkçe karakter kullanılmamalıdır.
PHP echo deyimi genellikle veriyi veya değişkeni ekrana yazdırmak için kullanılır, echo deyimi icine bir değişkeni dahil etmenin iki farklı yolu vardır.
<?php
$degisken = "RenkliKodlar";
echo "Merhaba $degisken ve PHP";
?>Kopyala

Bir diğer kullanımı da şu lekildedir.
<?php
$degisken = "RenkliKodlar";
echo "Merhaba " . $degisken . " ve PHP";
?>Kopyala

Bu iki kodların her ikisi de ekrana Merhaba RenkliKodlar ve PHP yazdırır

Sayısal değişkenler


Sayısal değişkenler de aynen diğer değişkenler gibi yazılır sadece değerleri çift tırnak içine alınmaz eğer tırnak içine alınırsa sadece ekrana basmak için kullanılabilir ancak (toplama çıkarma çarpma) gibi matematiksel işlemler yapılamaz aşağıdaki kodlar 2 değişkenin toplam sonucunu verir.
<?php
$a_sayi = 6;
$b_sayi = 4;
echo $a_sayi + $b_sayi;
?>Kopyala

Üç farklı değişken kapsamı vardır.
  1. local (yerel)
  2. global (küresel)
  3. static (sabit)

global değişkenler


global değişkenler sadece bir işlevin dışında tanımlanan değişkenlerdir
<?php
$sayi = 5; // global değişken

function Test() {
    // $sayi değişkeni burada kullanılırsa hata verir
    echo "Üstteki değişkeninin degeri: $sayi";
} 
Test();

echo "Üstteki değişkeninin degeri: $sayi"; // sadece bu satır çalışabilir
?>Kopyala


global değişkenleri fonksiyonlar içinde kullanabilmek için (fonksiyon içinde) değişkenlerin önüne global anahtar kelimesini kullanırız.
<?php
$sayi = 5; // global değişken

function Test() {
    global $sayi; //daha fazla değişkeni (global $a_sayi, $b_sayi, $c_sayi;) virgülle ayırarak kullanırız
    echo "Üstteki değişkeninin degeri: $sayi";
} 
Test(); //bu satır da çalışır

echo "Üstteki değişkeninin degeri: $sayi"; //bu satır da çalışır
?>Kopyala

PHP ayrıca tüm global değişkenleri $GLOBALS adlı bir dizinde saklar. Dizin, değişkenin adını tutar. Bu diziye fonksiyon içinden aşağıdaki gibi de erişilebilir.
<?php
$a_sayi = 8;
$b_sayi = 10;

function Test() {
    $sayi = $GLOBALS["a_sayi"] + $GLOBALS["b_sayi"];
 echo $sayi;
} 
Test(); // ekrana 18 yazdırır
?>Kopyala

local değişkenler


Bir fonksiyonda (içinde) belirtilen bir değişken local değişkendir ve sadece bu fonksiyon içinde erişilebilir.
<?php
function Test() {
    $sayi = 10; // local değişken
    echo "Üstteki değişkeninin degeri: $sayi";
} 
Test(); //function çağrılıp ekrana Üstteki değişkeninin degeri: 10 yazdırır

// aşağıdaki komut çalışmaz hata verir çünkü $sayi değişkeni function içinde ve sadece içinde kullanılabilir
echo "Üstteki değişkeninin degeri: $sayi";
?>Kopyala

static değişkenler


Normalde, bir işlev tamamlandığında yürütülen, tüm değişkenler silinir. Ancak, bazen silinmeyecek bir sabit değişkene ihtiyacımız olur, bir fonksiyonu sayfamızda birkaç defa çağırdık ve her defasında kaçıncı erişimiz olduğunu bilmek isteyebiliriz bazen, işte tam bu durumlarda static değişkenlerden faydalanırız.
<?php
function Test() {
    static $degisken = 0; //değişkenin ilk değerini 0 olarak belirttik
    echo $degisken."<br>";
    $degisken++; // her erişimde değişkeni 1 arttıralım
}

Test(); // ilk erişimiz 0
Test(); // ikinci erişimiz 1
Test(); // üçüncü erişimiz 2
?>Kopyala

Değişkenleri, bilgi depolamak için bir depo gibi düşünün, isimlerini de depodaki bu bilginin numarası gibi sayfa kodlarımız başladıktan sonra istediğimiz yerde oluşturulabilirler ve sayfa kodlarımız son bulmadan istediğimiz anda o depoya baş vurarak istediğimiz numarali bilgiyi çekebiliriz.

Php değişkenleri yazımı burada tamamlıyorum başka bir yazıda buluşmak dileği ile kendinize iyi bakın..

Mehmet İbrahim

PHP ve Değişkenler Yorumları:


Bu yazıya toplam 1 yorum yapılmış.
Toplam 1 sayfa yorum var, Gösterimde olan yorum sayfası 1
14 Mayıs 2018, 06:06
çetin nay yazdı:
harika çok teşekkürle
  • 1Bağlan

Yorumunuza cevap yazilmasi durumunda bildiri almak istiyor musunuz?